Vpis v srednjo šolo je pomemben korak za vsakega devetošolca, da je odločitev o najbolj ustreznem programu lažja, učencem in staršem nudi usmeritve svetovalna služba. Učencem predstavimo različne programe, na katere se lahko vpišejo in možne poklicne poti. Povprašamo jih po njihovih interesih, jih informiramo o informativnih dnevih, vpisnem postopku, jim pomagamo pri prijavi in vpisu ter jih podpiramo na njihovi poti iskanja poklicne poti.

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

  OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE in za sprejem učencev v   dijaške domove, (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/) 15. 1. 2024

   INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH.

  Učenci gredo v spremstvu staršev na predstavitve programov v srednje šole.

  V petek se šole predstavljajo dopoldan in popoldan. V soboto pa samo dopoldan.

  Predvidene ure so v petek ob 9.00 in 15.00 in v soboto ob 9.00 (glej Razpis)

  petek,16. 2.2024 in

  sobota, 17. 2. 2024

  PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE

  Obrazec oz. prijavnico učenci prejmejo v šoli. Prijavnico ob pomoči svetovalne delavke izpolnijo v šoli. Domov jo prinesejo v pregled in podpis staršem. Prijavnico prinesejo nazaj v šolo od koder jo pošljemo v srednje šole. Prijavnice bomo izpolnjevali marca.

  do 2. 4. 2024

  Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole, spletna stran

  resornega ministrstva

  8. 4. 2024

  do 16. ure

  Spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) do 18. 4. 2024
  MOREBITNI PRENOSI PRIJAV (do 15. ure) do 23. 4. 2024

   Obveščanje srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih

  mest (morebitno povečanje), javna objava omejitev vpisa

  (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

  do 24. 5. 2024
   Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo oddano prijavnico do 29. 5. 2024
  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov 14. 6. 2024

  VPIS IN IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

  S strani srednje šole boste prejeli vabilo in seznam dokumentov, ki jih potrebujete za vpis.

  od 17. 6. 2024

  do 21. 6. 2024

  do 14. ure

  Prijava neizbranih kandidatov za 2. krog izbirnega postopka  
  Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  
  Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka  
  Objava prostih mest, spletna stran ministrstva  
  Vpis učencev na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta  

  Pri vsakem koraku bo svetovalna služba nudila podporo in dodatno informirala tako učence kot starše.

   

  ŠOLANJE

  Učenci, ki se šolajo v prilagojenih izobraževalnih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), se po končani osnovni šoli vpišejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki trajajo 2 leti.

   

  Srednje šole in programi, ki izvajajo NPI v savinjski regiji:

   Podatki o informativnih dneh: 

  Spletne strani srednjih šol:

  ŠOLSKI CENTER CELJE: https://www.sc-celje.si/ (Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko: Preoblikovalec tekstilij; Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije: Pomočnik v tehnoloških procesih; Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja: Pomočnik pri tehnologiji gradnje)

  ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR: https://sc-s.si/joomla/index.php/izobraevalni-programi (Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

  ŠOLSKI CENTER VELENJE: http://www.scv.si/sl/mediji/izobrazevanje-2/ (Šola za strojništvo, geotehniko in okolje: Pomočnik v tehnoloških procesih; Šola za storitvene dejavnosti: Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

   

  Opisi poklicev v NPI:

   

  Preberi, kaj si o srednjih šolah povedali bivši učenci II. OŠ Žalec …

  Preoblikovalec tekstilij

  Pomočnik v tehnoloških procesih

  Pomočnik v biotehniški oskrbi

   

  POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ:

   

  (Skupno 392 obiskov, današnjih obiskov 1)
  Dostopnost