V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI SMO VAM NA RAZPOLAGO 

Kaja Kitek, pedagoginja

kaja.kitek@2os-zalec.si

051 645 533

Klara Urbanc Kopušar

klara.urbanc-kopusar@2os-zalec.si

 

Neža Vinkler, psihologinja

neza.vinkler@2os-zalec.si

 

 

VPIS NA II. OŠ ŽALEC

Na II. OŠ Žalec izvajamo dva programa: prilagojen program osnovnošolskega izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program.

Otroka lahko vpišemo, ko je s strani Zavoda RS za šolstvo, natančneje komisije za usmerjanje otrok, z odločbo usmerjen v našo šolo. Komisija o prešolanju odloča na podlagi vse strokovne zdravstvene dokumentacije in poročil vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga trenutno obiskuje vaš otrok.

Vpis poteka skozi vse šolsko leto.

Z veseljem vas še pred odločitvijo o prešolanju popeljemo skozi prostore II. OŠ Žalec, vam pojasnimo prednosti učnega načrta, razmišljamo o organizacijskih vidikih (možnosti brezplačnega prevoza) in vam skušamo odgovoriti na vsa vprašanja.

Zavedamo se, da lahko ob prešolanju doživljate stisko, zato vas vabimo, da se pridružite podporni skupini za starše, ki je prvič zaživela v šolskem letu 2022/23. V šolskem letu 2023/24 bodo za starše potekale delavnice, kjer bodo ponujena različna orodja za še bolj kakovostne družinske popoldneve.

Morda vam na tej poti pomaga knjižica DOBRODOŠLI V PRILAGOJENEM PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM. Več o knjižici lahko preberete tu.

 

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje z vami, starši, je za nas izredno pomembno. Le skupaj, z dobrim načrtovanjem ciljev in s sprotnim reševanjem morebitnih dilem, bomo lahko vašemu otroku omogočili rast in napredek.

V mesecu februarju za vas pripravljamo predavanja, za katera vedno izbiramo aktualno tematiko.

Svetovalna služba se po potrebi vključuje na roditeljske sestanke ali skliče individualna srečanja. V sodelovanju s predsednikom sveta staršev organiziramo vsaj tri sestanke sveta staršev letno.

Posebno skrb namenjamo družinam, ki so socialno-ekonomsko ogrožene, pri čemer po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami.

 

DELO Z UČENCI

Naši učenci dobijo veliko podpore s strani vseh zaposlenih, v kolikor pa kdo potrebuje dodatno skrb in pozornost, ga vključimo v individualno obravnavo, kjer ustvarimo varen prostor za pogovor in reševanje stisk ter težav. Učenec lahko svoje stiske ali težave vedno zaupa psihologinji ali pedagoginji.

 

ORGANIZACIJSKI VIDIKI

V svetovalni službi poskrbimo za prijavo na prehrano, organiziramo vožnje šolskega kombija, naročimo avtobusne vozovnice v javnem avtobusnem prometu, organiziramo oddelek podaljšanega bivanja, sistematske preglede, pripravljamo prijavnice za interesne dejavnosti in obvezne izbirne predmete, organiziramo nacionalno preverjanje znanja, pripravljamo dokumentacijo za pridobitev dodatne strokovne pomoči v srednji šoli in še kaj.

 

           KAM PO KONČANEM PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM?

            

            KAM PO KONČANEM POSEBNEM PROGRAMU? 

Učenci lahko v šoli ostanejo do 26. leta starosti. Po končanem posebnem programu se lahko vključijo v varstveno delovni center, kjer izvajajo prilagojene oblike dela pod posebnimi pogoji. Najbližji varstveno delovni centri so Saša (enote v Žalcu, Nazarju in Velenju) Golovec (tri enote v Celju), Dobrna (enota v Vojniku in na Dobrni), Muc (Preserje). Če se niso zmožni vključiti v prilagojene oblike dela, lahko koristijo storitev institucionalnega varstva, kjer je poskrbljeno za njihovo bivanje, varstvo in prehrano.


(Skupno 1.552 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost