Šolske potrebščine 2018/2019

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED OŠPP NIS

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
• Spoznavanje okolja 1 – učbenik za 1. razred; avtor: Mojca Đukić; založba ZRSŠ
• Čarobni svet pravljic – berilo; avtor: T. Klemenčič, U. Bastarda Božič; založba ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 41,48 €
• Pajkec Piko – grafomotorične vaje za 1. razred; avtor: H. Jeršan – Kojek, A. Vidic Grmek; založba: ZRSŠ = 15,86 €
• Matematika 1 – delovni zvezek; avtor: Smilja Gaberšek; založba: ZRSŠ = 25,62 €

________________________________________________________________________________

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
• 3 VELIKI BREZČRTNI ZVEZKI
• 1 VELIK ČRTAST ZVEZEK
• 1 VELIK ZVEZEK – VELIKI KARO
• 1 ŠABLONA (RAVNILO)
• DEBELEJŠE BARVICE
• DEBELEJŠI FLOMASTRI
• SVINČNIK
• RADIRKA
• ŠILČEK
• ŠKARJE
• LEPILO
• BELEŽKA
• 1 MAPA – KARTON
• ŠOLSKI COPATI
• ZOBNA PASTA IN ŠČETKA
• LONČEK
• ŠPORTNA OPREMA IN VREČKA IZ BLAGA ZA SHRANJEVANJE
• ŠOLSKI COPATI

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED OŠPP NIS

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
• Postani junak zgodb – berilo; avtor: H. Zupančič, M. Šmid; založba ZRSŠ
• Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše – učbenik; avtor: H. J. Kojek; založba ZRSŠ
• Spoznavanje okolja 2 – učbenik za 2. razred; avtor: Alenka Vidic Grmek; založba ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 47,58 €
• Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše (I. II. in III. del) – delovni zvezek; avtor: H. J. Kojek; založba: ZRSŠ = 34,16 €
• Matematika 2 – delovni zvezek; avtor: Andreja Vouk; založba: ZRSŠ Andreja Vouk = 13,42€

________________________________________________________________________________

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
• 3 VELIKI ČRTASTI ZVEZKI – TRŠI LISTI
• 2 VELIKA BREZČRTNA ZVEZKA
• 1 VELIK ZVEZEK – VELIKI KARO
• BELEŽKA
• 1 MAPA – KARTON
• BARVICE
• FLOMASTRI
• 2 SVINČNIKA
• RADIRKA
• ŠILČEK
• RAVNILO (ŠABLONA)
• DVE LEPILI
• ŠKARJE
• ZOBNA ŠČETKA IN PASTA
• LONČEK
• ŠPORTNA OPREMA IN VREČKA IZ BLAGA ZA SHRANJEVANJE OPREME
• ŠOLSKI COPATI

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED OŠPP NIS

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
• Pojdi z menoj v svet zgodb – berilo; avtor: H. Zupančič, M. Šmid; založba ZRSŠ
• Pajkec piko posluša, govori, bere, piše – učbenik za 3. razred; avtor: H. J. Kojek, D. Š. Pavlinec; založba ZRSŠ
• Spoznavanje okolja 3 – učbenik za 3. razred; avtor: Urška Lah; založba ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 40,26 €
• Pajkec piko posluša, govori, bere, piše (I. in II. del) – delovni zvezek; avtor: H. J. Kojek; založba: ZRSŠ = 23,18 €
• Matematika 3 – delovni zvezek; avtor: A. Vouk; Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2016 = 17,08 €
____________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________________________________________

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
• 4 VELIKI ČRTASTI ZVEZKI – TRŠI LISTI
• 1 VELIK BREZČRTNI ZVEZEK
• 1 VELIK ZVEZEK – VELIKI KARO
• 2 ZVEZKA TAKO LAHKO S ČRTAMI NA OBEH STRANEH (ZA PISANJE MALIH TISKANIH ČRK)
• BELEŽKA
• MAPA – KARTON
• 2 SVINČNIKA
• RADIRKA
• ŠILČEK
• RAVNILO (ŠABLONA – MALA IN VELIKA)
• DVE LEPILI
• BARVICE (12 KOMADOV ALI VEČ)
• FLOMASTRI
• ŠKARJE
• ŠOLSKI COPATI
• ŠPORTNA OPREMA IN VREČKA IZ BLAGA ZA SHRANJEVANJE OPREME
• ZOBNA ŠČETKA IN PASTA
• LONČEK

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED OŠ NIS

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
– Na potep v deželo oseb – berilo za 4. razred; avtor: N. Vidmar; založba: ZRSŠ
– Planet Črkosned – učbenik; avtor: S. Grča Planinšek, P. Lotrič; založba ZRSŠ
– Družboslovje 4: To je moja družba – učbenik; avtor: H. J. Kojek, D. Škof Pavlinec; založba ZRSŠ
– Naša matematika – učbenik; avtor: N. Bajc Beden, M. Gvardjančič; založba ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUAJ = 56,73 €
– Planet Črkosned– delovni zvezek; avtor: S. Grča Planinšek, P. Lotrič; založba ZRSŠ = 14, 64 €
– Družboslovje 4: To je moja družba – delovni zvezek; avtor: H. J. Kojek; založba ZRSŠ = 10, 37 €
– Naša matematika – delovni zvezek 1. IN 2. DEL ; avtor: N. Bajc Beden, M. Gvardjančič; založba ZRSŠ = 19, 52 € + 12,20€ = 31, 72 €

________________________________________________________________________________
STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
– 5 VELIKIH ČRTASTIH ZVEZKOV
– 2 VELIKA ZVEZKA VELIKI KARO (lahko je 100 listni)
– 2 ZVEZKA TAKO LAHKO (ZA PISANE ČRKE)
– BELEŽKA
– MAPA za učne liste
– NALIVNO PERO ( ZA ZAČETNO PISANJE)
– BRISALEC
– 2 SVINČNIKA
– ŠILČEK
– RADIRKA
– BARVICE (12 KOMADOV ALI VEČ)
– RAVNILO (mala in velika šablona)
– 2 LEPILI
– ŠKARJE
– ŠOLSKI COPATI
– ŠPORTNA OPREMA
– pribor za umivanje zob

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED OŠPP

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
• Branje kot čudežno potovanje – berilo; avtor: B. Kramar; založba: ZRSŠ
• Gospodinjstvo 5 – učbenik; avtor: B. Kramar; založba: ZRSŠ
• Brez zmede sejemo besede – učbenik; avtor: S. Grča Planinšek; založba: ZRSŠ
• Družboslovje 5 – učbenik; avtor: E. Dolenc; založba: ZRSŠ
• Naravoslovje 5 – učbenik; avtor: V. Cizej, M. Kalan, D. Skribe-Dimec; založba: ZRSŠ
• Tehnika in tehnologija 5 – učbenik; avtor: F. Florjančič; založba: ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 56,12 €
• Brez zmede sejemo besede – delovni zvezek; avtor: S. Grča Planinšek; založba: ZRSŠ = 17,08 €
• Naša matematika, 1. In 2. del – delovni zvezek; avtor: N. Bajc Beden; založba: ZRSŠ = 12, 20 € + 14,64 € = 26,84 €
________________________________________________________________________________

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
• 8 VELIKIH ČRTASTIH ZVEZKOV
• 1 VELIK ZVEZEK MALI KARO (100 LISTNI)
• 1 VELIK ČRTAST 100 LISTNI ZVEZEK
• BELEŽKA
• NALIVNO PERO
• BRISALEC
• 2 SVINČNIKA
• ŠILČEK
• RADIRKA
• BARVICE (12 KOMADOV ALI VEČ)
• RAVNILO
• 2 LEPILI
• ŠKARJE
• ZOBNA PASTA , ZOBNA ŠČETKA, KOZARČEK
• ŠOLSKI COPATI
• ŠPORTNA OPREMA
• LEPILO ZA LES (MEKOL, 130 ML) – TEHNIKA

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED OŠPP

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
• Gospodinjstvo 6 – učbenik; avtor: B. Kramar; založba: ZRSŠ
• Naravoslovje 6 – učbenik; avtor: E. Dolenc; založba: ZRSŠ
• Domišljijski svet mavričnih besed – berilo; avtor: I. Ferlinc, N. Modrič; založba: ZRSŠ
• Družboslovje 6 – učbenik; avtor: H. Zupančič, A. Vališer; založba: ZRSŠ
• Slovenščina 6: Vesolje besed – veselje besed – učbenik; avtor: S. Grča Planinšek; založba: ZRSŠ
• Tehnika in tehnologija – učbenik,

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 50,63 €
• Matematika 6 – delovni zvezek; avtor: M. Mlačnik; založba ZRSŠ = 25,62 €
• Slovenščina 6: Vesolje besed – veselje besed– delovni zvezek; avtor: S. Grča Planinšek; založba: ZRSŠ = 15,86 €

________________________________________________________________________________

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
• 1 VELIK STO LISTNI ZVEZEK MALI KARO
• 1 VELIK STO LISTNI ČRTAST ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO
• 8 VELIKIH ČRTASTIH ZVEZKOV (80 LISTNI)
• ŠKARJE
• 2 LEPILI
• ŠESTILO
• GEOTRIKOTNIK
• ŠABLONE
• ZEMLJEVID SLOVENIJE
• ŠILČEK
• RADIRKA
• SVINČNIK
• NALIVNO PERO
• BARVICE
• FLUMASTRI
• ŠOLSKI COPATI
• ŠPORTNA OPREMA
• LEPILO ZA LES (MEKOL, 130 ML) – TEHNIKA

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 7. RAZRED OŠ NIS

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
– Poleti z menoj med besede, berilo za 7. razred – učbenik; avtor: A. Vališer, E. Mrlak; založba: ZRSŠ
– Tehnika in tehnologija 7 – učbenik; avtor V. Dundek; založba: ZRSŠ
– Gospodinjstvo 7 – učbenik; avtor: B. Kramar; založba: ZRSŠ
– My English 1 – učbenik; avtor: F. Erbeli; založba: ZRSŠ
– Kako povem, kako napišem – učbenik; avtor: D. Ujc; založba: ZRSŠ
– Naravoslovje 7 – učbenik; avtor: Gregor Skumavc; založba: ZRSŠ
– Družboslovje 7 – učbenik; avtor: R. Farič, A. Vališer; založba: ZRSŠ
– Matematika 7 (1. in 2. del) – učbenik; avtor: M. Mlačnik; založba ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 38,07 €
– My English 1 – delovni zvezek; avtor: F. Erbeli; založba: ZRSŠ = 13,18 €
– Kako povem, kako napišem –delovni zvezek; avtor: D. Ujc; založba ZRSŠ = 11, 47 €
– Matematika 7 – delovni zvezek; avtor: A. Stare; založba ZRSŠ = 13,42 €
________________________________________________________________________________
KUPITE:
– SLOVENIJA, topografski in nemi zemljevid, plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico; založba: Mladinska knjiga (cca.: 6,90 €)

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
– 11 VELIKIH ČRTASTIH ZVEZKOV
– 1 VELIK STO LISTNI ZVEZEK ČRTAST
– 1 VELIK ZVEZEK MALI KARO (100 LISTNI)
– ŠESTILO
– GEOTRIKOTNIK
– 2 SVINČNIKA
– RADIRKA
– RDEČ IN MODER KEMIČNI SVINČNIK
– NALIVNO PERO
– ŠKARJE
– DVE LEPILI
– BELEŽKA
– 1 MAPA + 20 SRAJČK ZA VLAGANJE
– FLUMASTRI
– ŠPORTNA OPREMA
– LEPILO ZA LES (MEKOL, 130 ML) – TEHNIKA
– PRIBOR ZA PLETENJE (PLETILKE, VOLNA)

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 8. RAZRED OŠ NIS

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
– Poleti z menoj med besede, berilo za 8. razred – učbenik; avtor: A. Vališer, E. Mrlak M. Jamnik; založba ZRSŠ
– Tehnika in tehnologija 8 – učbenik; avtor V. Dundek; založba: ZRSŠ
– Gospodinjstvo 8 – učbenik; avtor: B. Kramar; založba ZRSŠ
– Kako povem, kako napišem – učbenik; avtor: D. Hrovat; založba ZRSŠ
– Družboslovje 8 – učbenik; avtor: A. Vališer; založba ZRSŠ
– Naravoslovje 8– učbenik; avtor: M. Britovšek, M. Gavrilovska, A. Vališer; založba ZRSŠ
– MyEnglish 2 – učbenik; avtor: H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek; založba ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 52,46 €
– Kako povem, kako napišem –delovni zvezek; avtor: D. Hrovat; založba ZRSŠ = 15,86 €
– Matematika 8 –delovni zvezek; avtor: M. Gavriloska; založba: ZRSŠ = 25,62 €
– MyEnglish 2 – delovni zvezek; avtor: H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek; založba ZRSŠ = 10,98 €

________________________________________________________________________________
KUPITE:
– EVROPA, topografski in nemi zemljevid, plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico; založba: Mladinska knjiga (cca.: 6,90 €)

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
• 11 VELIKIH ČRTASTIH ZVEZKOV
• 1 VELIK ZVEZEK MALI KARO (100 LISTNI)
• 1 VELIK STO LISTNI ZVEZEK ČRTAST
• ŠESTILO
• RAVNILO
• GEOTRIKOTNIK
• 2 TRIKOTNIKA
• 2 SVINČNIKA
• 1 RADIRKA
• 1 RDEČ KEMIČNI SVINČNIK
• PENKALO
• BRISALEC
• ŠILČEK
• ŠKARJE
• LEPILO
• BELEŽKA
• MAPA – KARTON
• MAPA – POLIVINIL
• TOPA ŠIVANKA
• PREDPASNIK
• COPATI
• ŠPORTNA OPREMA
• LEPILO ZA LES (MEKOL, 130 ml) – TEHNIKA

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 9. RAZRED OŠ NIS

NE KUPUJTE – izposodite si v šoli iz UČBENIŠKEGA SKLADA:
– Pozdravljena, mladost, berilo za 9. razred – učbenik; avtor: M. Gajšek; založba ZRSŠ
– Tehnika in tehnologija 9 – učbenik; avtor V. Dundek; založba: ZRSŠ
– Gospodinjstvo 9 – učbenik; avtor: B. Kramar; založba ZRSŠ
– Kako povem, kako napišem – učbenik; avtor: D. Langerholc; založba ZRSŠ
– Naravoslovje 9 – učbenik; avtor: P. Vrtačnik Žveplan; založba ZRSŠ
– Družboslovje 9– učbenik; avtor: N. Dmitrovič etal.; založba ZRSŠ
– MyEnglish 3– učbenik; avtor: H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek; založba ZRSŠ

NAROČITE v šoli in plačate s položnico: SKUPAJ = 47,58 €
– Kako povem, kako napišem – delovni zvezek; avtor: D. Langerholc; založba ZRSŠ = 17,08 €
– MyEnglish 3n – delovni zvezek; avtor: H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek; založba ZRSŠ = 12,81 €
– Matematika 9 – Delovni zvezek za matematiko v devetem razredu osnovne šole s prilagojenim programom = 17,69 €
________________________________________________________________________________
KUPITE:
– SVET, topografski in nemi zemljevid, plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico; založba: Mladinska knjiga (cca.: 6,90 €)

STARŠI KUPITE OSTALE POTREBŠČINE:
• 6 VELIKIH ČRTASTIH ZVEZKOV
• 1 VELIK ZVEZEK MALI KARO (100 LISTNI-trde platnice)
• 1 VELIK STO LISTNI ZVEZEK ČRTAST
• 1 MAPA – KARTON
• VEČ PROZORNIH MAP
• 2 TRIKOTNIKA
• RAVNILO
• GEOTRIKOTNIK
• ŠESTILO
• ŠKARJE
• 2 LEPILI
• ŠILČEK
• RDEČ IN ČRN KEMIČNI SVINČNIK
• 2 SVINČNIKA
• RADIRKA
• BARVICE
• BRISALEC ČRNILA
• FLUMASTRI
• TELOVADNA OPREMA
• ŠOLSKI COPATI
• LEPILO ZA LES (MEKOL, 130 ML) – TEHNIKA
• PRIBOR ZA ŠIVANJE (TOPE ŠIVANKE, BARVNE PREJICE)

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)