Zdrava šola

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi promocije zdravja pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev v lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. Leta 1993 se je z 12 šolami v mrežo šol vključila tudi Slovenija. Od takrat se je slovenska mreža širila; vse do danes, ko je vanjo vključenih že 398 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov.

(Vir: NIJZ)

S šolskim leto 2023/2024 je tudi II. OŠ Žalec postala del Slovenske mreže zdravih šol. Zato smo naše dejavnosti načrtovali v skladu z letošnjo rdečo nitjo projekta, ki pravi, da “lepa beseda lepe odnose najde.” Širjenje primerne komunikacije, pozitivne klime ter dobrega počutja bomo uresničevali z vsebinami pri interesnih dejavnostih, pouku izbirnih predmetov, urah oddelčne skupnosti, v dnevih dejavnosti, pri športnih aktivnostih, v šolski skupnosti, pri debatnem srečanju in seveda – z dobrim zgledom. Organizirali bomo predavanje in delavnice za učence, učitelje in starše. Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami: z Zdravstvenim domom (pregledi, predavanja), zavodom Petka (organiziranje prehrane, sodelovanje v shemi šolskega sadja in zelenjave ter v shemi mleka), Varstveno delovnim centrom, policijo …

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost