ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV II. OSNOVNE ŠOLE ŽALEC

NAMEN IN NALOGE

Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost.

Skupnost učencev šole preko predstavnikov sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

 • skrbi za dosledno izvajanje pravil šolskega reda
  – zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnateljico na morebitne kršitve pravic učencev,
 • sodeluje pri pripravi prireditev in v projektih,oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • oblikuje šolska pravila in posledice za zmanjševanje medvrstniškega nasilja in
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Izvršilni organ sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti.

CILJI ŠOLSKE SKUPNOSTI

 • razvoj zavesti o pomembnosti vloge predstavnika v šolski skupnosti,
 • učenje aktivnega poslušanja,
 • sodelovanje, sprejemanje mnenj drugih,
 • učenje izražanja pohval in graj,
 • razvijanje konstruktivnega mišljenja in
 • predstavitev dogovorov na urah oddelčne skupnosti.

OBJAVA AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI ŠOLSKE SKUPNOSTI

Glavni povzetki s srečanj bodo objavljeni na oglasni deski in v obliki člankov na spletni strani II. OŠ Žalec.

(Skupno 371 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost