Zaposleni na šoli

1. Petra Petrovič Pražnikar ravnateljica, učitelj DRU
2. Bizjak Žerjav Barbara mobilni učitelj za DSP
3. Bregar Natalija knjižničar, tajnik
4.

Čuk Gaber Maša,

razrednik 1. razred

učitelj 1. razred, GUM, JV in PZ
5. Confidenti Marjanca učitelj za DSP
6. Dečman Katarina od 1. 10. 2018 do 31. 8. 2018 tajnica
7.

Dovečar Anja,

razrednik 2./3. razred

učitelj, učitelj za DSP, projekt VSI
8.

Dvornik Katja,

razrednik 7. razred

učitelj SLO, NAR
9. Fene Ema učitelj DSP, OPB, svetovalno delo (dopolnjuje v vrtcu Polzela)
10. Mojca Čerenak Javna delavka
11. Horvat Igor hišnik IV, spremljevalec na kombiju
12.

Horvat Kaja,

razrednik PPb

učitelj v PP, SU in svetovalno delo 10%
13. Kučer-Dimnik Mojca pomočnica ravnateljice, računalnikar ROID, učitelj MAT, ROP
14. Lukan Matej, učitelj ŠPO
15. Lutolli Pranvera učitelj OPB, TJA in IP ples
16. Mršić Brigita varuh negovalec V
17. Nareks Milena mobilni učitelj za DSP
18. Palir Balta Senka mobilni učitelj za DSP in OPB
19.

Pikl Maša,

razrednik PPa

učitelj PP
20. Pinter Brigita učitelj DSP, projekt VSI
21. Polenik Lucija, razrednik 6.b učitelj v 6. razredu in učitelj DSP
22. Pogorevc Lavbič Katarina,  razrednik 8./9. učitelj 8./9. razred, GOS in ločeno poučevanje
23. Pogorevc Novak Tanja učitelj LUM, IP likovno snovanje I. in II.
24.

Posedel Golob Karmen,

razrednik 6.a razred

učitelj v 6. razredu in učitelj DSP
25. Rek Andreja učitelj TIT
26.

Rihar Škoflek Edita,

razrednik 4. razred

učitelj 4. razred,  učitelj za DSP, JV
27. Selčan Ula učitelj DSP
28.

Šelekar Terzić Milena do 30. 9. 2018

Maruša Tomažič od 1. 10. 2018 – 30. 6. 2019

varuh negovalec
29. Škoflek Martina mobilni učitelj za DSP, svetovalni delavec – logoped
30.

Špiljak Judita

razrednik 5. razred

učitelj v 5. razredu, JV, OPB
31. Tevžič Petra/Ana Šlander drugi učitelj v 1. razredu, OPB in JV
32. Vecej Marjetica svetovalni delavec
33. Verdel Timotej varuh negovalec
34.

Vouk Nina,

razrednik PPc

učitelj PP
35. Vybihal Jaro učitelj GŠV in ŠPO
36. Milena Švent od 3. 11. 2018 učitelj PP in OPB

 

(Skupno 682 obiskov, današnjih obiskov 1)