LETNI PROGRAM DELA

 šolsko leto 2023/2024

MESEC: TEMA: DEJAVNOSTI:
19. SEPTEMBER 2023

Uvodno srečanje

 

Seznanitev  z nalogami in poslanstvom šolske skupnosti in pomenom prenašanja informacij med njimi in njihovimi oddelki.

Predstavitev teme, ki bo rdeča nit čez celo leto – POGOVOR.

Predstavitev programa dela.

Pobude in želje otrok glede enodnevnega jedilnika. Dogovor s šolsko kuhinjo, da učenci določijo v tednu otroka en dan in uskladijo svoje želje glede jedilnika po njihovi želji.

Predlog: zapis pisem oziroma sporočil sošolcem, ki so jih pogrešali med počitnicami.

Predlogi o morebitnem presenečenju učiteljev ob dnevu učiteljev 5. 10. 2023.

17. OKTOBER 2023 Izkop časovne kapsule Izkop časovne kapsule, ki so jo učenci zakopali leto dni prej. Pregled vsebin, ki se skrivajo v časovni kapsuli. Priprava vsebin za v časovno kapsulo in ponoven zakop.
21. NOVEMBER 2023 Pogovor

Razmišljanje o tem, kako se pogovarjajo s sošolci, z učitelji, s starši, z neznanci. Na kakšen način rešujejo težave.

Izpostavitev pomembnih sestavin pri pogovoru.

19. DECEMBER 2023 Športno druženje – poligon Predstavniki se bodo družili, športno udejstvovali, reševali konflikte med opravljanjem različnih športnih aktivnosti.
16. JANUAR 2023 Druženje in spoznavanje učencev posebnega programa Učenci se aktivno vključijo k uram v oddelkih posebnega programa, kjer nudijo pomoč učencem s posebnimi potrebami in s skupnimi močmi ustvarjajo izdelke.
20. FEBRUAR 2024 Reševanje konfliktov

Igre vlog.

Nasveti za reševanje konfliktov s pomočjo uporabe tehnik mediacije.

19. MAREC 2024 Priprava peciva za sošolce

Predstavniki bodo pripravili kokosove kroglice in z njim razveselili svoje sošolce in sošolce ob preteklem dnevu žena in dnevu mučenikov.

Določitev teme za prihodnje srečanje.

16. APRIL 2024 Obravnavanje teme/vsebine po izboru učencev Vsebina ure in dejavnosti se prilagodijo glede na željo in interes večine učencev.
21. MAJ 2024 Pogovor z ravnateljico Predstavniki bodo pripravili vprašanja za ravnateljico in jo povabili na srečanje.
18. JUNIJ 2024 Zaključno srečanje in pisma prijateljem

Analiza, evalvacija, pregled dela, predlogi za nadaljnje delo.

Predstavniki bodo spodbudili sošolce, da napišejo pisma tistim prijateljem, ki jih bodo čez poletje pogrešali.

(Skupno 426 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost