V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI SVA VAM NA VOLJO:

                                    Kaja Horvat, pedagoginja: 051 645 533                                                                                                                       Anja Okorn, psihologinja:

                                                  kaja.horvat@2os-zalec.si                                                                                                                                                anja.okorn@2os-zalec.si

VPIS NA II. OŠ ŽALEC

Na II. OŠ Žalec izvajamo dva programa: prilagojen program osnovnošolskega izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program.

Otroka lahko vpišemo, ko je s strani Zavoda RS za šolstvo, natančneje komisije za usmerjanje otrok, z odločbo usmerjen v našo šolo. Komisija o prešolanju odloča na podlagi vse strokovne zdravstvene dokumentacije in poročil vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga trenutno obiskuje vaš otrok.

Vpis poteka skozi vse šolsko leto.

Z veseljem vas še pred odločitvijo o prešolanju popeljemo skozi prostore II. OŠ Žalec, vam pojasnimo prednosti učnega načrta, razmišljamo o organizacijskih vidikih (možnosti brezplačnega prevoza) in vam skušamo odgovoriti na vsa vprašanja.

Zavedamo se, da lahko ob prešolanju doživljate stisko, zato vas vabimo, da se pridružite podporni skupini za starše, ki bo prvič zaživela v šolskem letu 2022/23. 

 

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje z vami, starši, je za nas izredno pomembno. Le skupaj, z dobrim načrtovanjem ciljev in s sprotnim reševanjem morebitnih dilem, bomo lahko vašemu otroku omogočili rast in napredek.

V mesecu februarju za vas pripravljamo predavanja, za katera vedno izbiramo aktualno tematiko.

Svetovalna služba se po potrebi vključuje na roditeljske sestanke, ali skliče individualna srečanja. V sodelovanju s predsednikom sveta staršev organiziramo vsaj tri sestanke sveta staršev letno.

Posebno skrb namenjamo družinam, ki so socialno-ekonomsko ogrožene, pri čemer po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami.

 

DELO Z UČENCI

Naši učenci dobijo veliko podpore s strani vseh zaposlenih, v kolikor pa kdo potrebuje dodatno skrb in pozornost, ga vključimo v individualno obravnavo, kjer ustvarimo varen prostor za pogovor in reševanje stisk ter težav. Učenec lahko svoje stiske ali težave vedno zaupa psihologinji ali pedagoginji.

 

ORGANIZACIJSKI VIDIKI

V svetovalni službi poskrbimo za naročilo na prehrano, organiziramo vožnje šolskega kombija, naročimo avtobusne vozovnice v javnem avtobusnem prometu, organiziramo oddelek podaljšanega bivanja, sistematske preglede, pripravljamo prijavnice za interesne dejavnosti in obvezne izbirne predmete, organiziramo nacionalno preverjanje znanja, pripravljamo dokumentacijo za pridobitev dodatne strokovne pomoči v srednji šoli in še kaj.

 

 


(Skupno 891 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost