Nižji izobrazbeni standard

Na II. Osnovi šoli Žalec izvajamo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1.-9. razreda. Razredi so oblikovani v manjše skupine, kjer je lahko največ 12 otrok na učitelja. Program obiskuje skupno 58 otrok. Za vsakega posameznega učenca, vključenega v nižji izobrazbeni standard, je po Zakonu za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami izdelan individualiziran program. Individualiziran program vključuje ustrezno načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo dela, ki jih na podlagi vseh prilagoditev potrebuje vsak posameznik. Učenci od 7.-9. razreda imajo poleg obveznih predmetov tudi izbirne predmete na področju družboslovja in naravoslovja. Na voljo so jim tudi različne izbirne vsebine in interesne dejavnosti, ki zajemajo njihova zanimanja in močna področja. Učenci sodelujejo tudi na raznih športnih, likovnih in glasbenih tekmovanjih.

(Skupno 214 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost