2. april je vsako leto svetovni dan zavedanja o avtizmu. Učitelji in učenci 2. OŠ Žalec smo skupaj pripravili plakat ob tem, za nas pomembnem dnevu.

Učenci z motnjo avtističnega spektra (MAS) so narisali svoje risbice, ki pokažejo kaj jim je trenutno najbolj všeč in kakšen je njihov interes. Nalepili smo jih na odtise dlani plakata MOJA SREČA JE TUDI V TVOJIH ROKAH, s katerim želimo javnost ozavestiti o specifičnih interesih otrok z avtizmom in jim sporočiti, da otrokom to veliko pomeni.

Na svetovni dan zavedanja o avtizmu želimo spodbuditi tudi k branju literature in ogledu filmov, ki se ukvarjajo z vprašanji o avtizmu. Zato priporočamo, da si preberete Poslanico ob 2. aprilu, ki jo vsako leto pripravi Zveza za avtizem Slovenije https://www.zveza-avtizem.eu/2024/04/01/2-april-svetovni-dan-zavedanja-o-avtizmu-2/

Lahko se prijavite tudi na natečaj izdelkov Modri SAM. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_uptDsX7wl-4Jgby_VPbx0PIwvAM2NSW6Qi7gcrjt9fFG2w/viewform

Naša sodelavka, Mateja Tominšek Perovšek, je pri Založbi Pivec izdala pravljico Moj prijatelj Oli, ki govori o kužku z Aspergerjevim sindromom. Nekaj knjig je na razpolago pri učiteljih II. OŠ Žalec in si jih lahko izposodite v branje. Zgodbica je na razpolago tudi na youtubu, kjer ji lahko prisluhnete. Youhttps://www.youtube.com/watch?v=N5k_mhrtMxk

V vseh kinih Cineplex bo na ta dan posebna projekcija filma Šepet metulja, ki govori o fantu z MAS. https://www.cineplexx.si/main-navigation/dogodki/_drugo/posebni-dogodki/posebna-projekcija-ob-svetovnem-dnevu-zavedanja-o-avtizmu/?&setversion=1

Kaj je avtizem?

Avtizem je vseživljenjska razvojna motnja, ki prizadene možgane pri procesiranju informacij.

Pojavlja se v različnih stopnjah težavnosti – avtizem je del spektra, ki ga imenujemo motnje avtističnega spektra ali na kratko MAS.

Osebe z avtizmom imajo težave na treh glavnih področjih, ki se pri vsakem posamezniku izražajo drugače in njihovo stanje na posameznika vpliva različno. Zato uporabljamo besedo ‘spekter’.

Nekateri ljudje z avtizmom so sposobni živeti relativno ‘vsakdanje’ življenje, drugi potrebujejo vse življenje strokovno pomoč.

Pomembno je zavedanje, da se lahko z ustrezno podporo in ustreznimi pristopi poučevanja veliko doseže.

Glavna področja, pri katerih imajo ljudje z avtizmom težave, imenujemo ‘triada primanjkljaje’.

Ta področja so:

težave s socialno komunikacijo,

težave s socialno interakcijo,

težave na področju fleksibilnosti mišljenja.


Avtizem je ‘nevidna’ motnja; starši otrok z avtizmom pogostokrat povedo, da drugi ljudje preprosto mislijo, da je njihov otrok poreden in nevzgojen, medtem ko se odrasli ljudje z avtizmom, zdijo okolici najpogosteje ‘čudni’.

Zgodnja diagnoza lahko pomaga ljudem z avtizmom, da dobijo ustrezno obravnavo in pomoč.
Običajno ljudje z avtizmom težko komunicirajo z ostalimi ljudmi in imajo težave z razumevanjem druženja v socialne namene. Zato se posamezniki z avtizmom na vsakodnevne situacije in spremembe odzivajo na neobičajen način. Nezmožnost komunikacije se lahko kaže v izbruhih jeze, samopoškodovalnem in agresivnem vedenju ter kljubovanju. Avtizem po intenzivnosti zelo variira. Posamezniki s težjo obliko avtizma imajo lahko težje kognitivne motnje, senzorne težave in simptome ekstremno ponavljajočega in neobičajnega vedenja.

Otroci z MAS se razvijajo drugače in z drugačno hitrostjo, kakor njihovi vrstniki na področju motorike, jezika, pri kognitivnih in socialnih veščinah. Lahko, da so zelo dobri pri nekaterih naprednih in kompleksnih veščinah, kot je na primer reševanje matematičnih problemov, ‘lahke stvari’ kot je npr. govorjenje ali vzpostavljanje prijateljstva, so za njih lahko težke.

Življenje in delo z nekom, ki ima težjo obliko avtizma, je lahko zelo težko in zahteva veliko potrpežljivosti in razumevanja stanja avtizma. Lažje oblike avtizma se kažejo v posebnostih, ki jih povzročajo težave v razumevanju socialnih kontekstov.

Kaj je Aspergerjev sindrom?

Avtizem je pogosto opisan kot ‘spekter motenj’, saj to stanje na ljudi vpliva  na različne načine.

Aspergerjev sindrom je oblika avtizma, vseživljenjsko stanje, ki se kaže v tem, kako posameznik razume svet okoli sebe, procesira informacije in vzpostavlja odnose z drugimi ljudmi.

Aspergerjev sindrom je večinoma ‘skrita nezmožnost’. To pomeni, da ne moreš ugotoviti, da ima nekdo avtizem, glede na njegov izgled.

Ljudje z Aspergerjevim sindromom imajo težave na treh glavnih področjih; omenjeni ‘triadi primanjkljajev’:

težave s socialno komunikacijo,

težave s socialno interakcijo,

težave na področju fleksibilnosti mišljenja.

Čeprav obstajajo podobnosti z avtizmom, imajo ljudje z Aspergerjevim sindromom manj težav pri govorjenju in so pogosto povprečno ali nadpovprečno inteligentni. Po navadi nimajo pridružene motnje v duševnem razvoju, vendar pa lahko imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja ter pridružene motnje. Ti primanjkljaji so lahko disleksija, dispraksija, motnja pozornosti in hiperaktivnost, epilepsija …
S pravilno podporo in spodbujanjem lahko ljudje z Aspergerjevim sindromom živijo polno in samostojno življenje.

Viri:

https://www.zveza-avtizem.eu/

https://www.avtizem.net/

Pripravili: Nina Vouk in Mateja Tominšek Perovšek

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost