Ime in priimek Izobrazba Strokovne kompetence
Karmen Posedel Golob profesorica defektologije

Specifične učne težave( dispraksija, disleksija, diskalkulija, disgrafija.), Uporaba IKT pri učencih s SUT,

PECS (Picture Exchange Communication System) Level 1, Level 2,Obravnava otrok z MAS ( motnje avtističnega spektra)

,Usposabljanje za vodenje samozagovorniških skupin otrok s PP,

Marte Meo-praktik

Certifikat of training SoSAFE,

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

Maša Pikl

Profesorica defektologije,

diplomirana fizioterapevtka

Specifične učne težave( dispraksija, disleksija, diskalkulija, disgrafija.

Brain Gym, Optimal Brain Organization, Taktilna integracija, MNRI Integracija posturalnih in dinamičnih refleksov, Gradinki gibanja, Halliwick program plavanja,

Specialno pedagoško diagnostično testiranje

Edita Rihar Škoflek Prof. spec. in rehabilitacijske pedagogike, profesorica MVO (motnje vedenja in osebnosti)

Strategije obravnavanja otrok z motnjami avtističnega spektra,

Otroci s čustveno-vedenjskimi motnjami, šolski mediator, disleksija.

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

Lucija Polenik prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike – posebne razvojne in učne težave

Razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sidromom in ADHD,

usposabljanja na področju dela z otroki z avtizmom v vrtcih in šolah (osnovni program dela po metodi DirFloortime, TEACCH …)

Halliwick program plavanja, Pozitivna disciplina, SoSAFE, Poučevanje po metodi AC, Specialno pedagoško diagnostično testiranje

Brigita Pinter profesorica defektologije

Koordinatorica projekta Strokovni center VSI,

Pozitivna disciplina,

Refleksoterapevt

Refleksoterapija za razvojne in učne težave,

Refleksoterapija  z barvno lučko,

Razvijanje glasbenih sposobnosti pri otrocih s posebnimi potrebami-

tolkala-boomwhackers, barvne predloge za orffov instrumentarij pevski zbor,

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

Anja Dovečar mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Šolski mediator, Poučevanje po metodi AC, Možganom prilagojeno učenje in pristopi k samostojnemu učenju

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

Barbara Bizjak Žerjav profesorica defektologije

Šolski mediator, Marte Meo – praktik, Poučevanje, razmišljanja po metodi dr. Edwarda de Bona”, Uspešna komunikacija – komunikacija brez prisile, Plesne igre in plesi za otroke s PP.

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

Martina Škoflek

Senka Palir Balta

Petra Tevžič

Milena Nareks

profesorica logopedinja surdopedagoginja

Prof. Defektologije

profesorica defektologije

specialna pedagoginja

Diagnostično testiranje za prepoznavanje govorno – jezikovnih težav, izobraževanje za Marte Meo – praktik

ADD, ADHD v vrtcu in šoli, PECS, Izobraževanje za MARTE MEO praktik, SNOOZLE ROOM uporaba in opremljanje sob za sproščanje, usposabljanje za vrstniškega mediatorja,

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

ADD, ADHD, Senzorna integracija, Osnove dela po metodi DirFloortime, plesno gibalne igre, Kibernetična metoda.

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

Disleksija,  diskalkulija, disgrafija, Brain Gym,

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

 

(Skupno 326 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost