Kaj je šolska skupnost

Šolska skupnost II. OŠ Žalec

Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost.

Skupnost učencev šole preko predstavnikov sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

– skrbi za dosledno izvajanje pravil šolskega reda
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti,

ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.,
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnateljico na morebitne

kršitve pravic učencev,
– sodeluje pri pripravi prireditev in v projektih,
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
– oblikuje šolska pravila in posledice za zmanjševanje medvrstniškega nasilja,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Izvršilni organ sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti.

(Skupno 368 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost